Informacje dla przedsiębiorców

 

CZŁONKOSTWO W CECHUKoszty członkostwa:

  • Jednorazowa opłata wpisowa - 100zł

 
Składki miesięczne:

  • Dla wszystkich Członków Cechu - 5zł

 
Zwolnieni z opłat:

  • Emeryci

Dokumenty potrzebne do członkostwa w Cechu:

  • Dowód osobisty/ksero
  • Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub REGON
  • Numer Identyfikacji Podatkowej