Jak powstawał Pomnik Władysław Reymonta

Pomnik Władysława Reymonta, autora „Chłopów” oraz „Ziemi Obiecanej”, laureata Nagrody Nobla, rzemieślnika i pisarza, wniesiono według projektu Wacława Wołosewicza dla uczczenia 150 rocznicy istnienia Cechu Ślusarzy, która przypadała na piętnasty dzień października 1977 roku.

Inicjatywa budowy pomnika powstała w środowisku rzemieślniczym branży metalowej, które w ramach istniejącego Cechu Rzemiosł Metalowych, na czele ze starszym Cechu Henrykiem Blochem, powołało Komitet Organizacyjny w składzie:

Stanisław Wójcik, Zdzisław Aranowski, Jerzy Ganclerz, Eugeniusz Giernat, Tadeusz Niewiadomski, Zdzisław Perlikowski, Józef Potęga, Edward Sykuła, Tadeusz Szczepński, Czesław Telerzyński

Komitet ten odwołał się do członków Cechu, którzy drogą finansowych i rzeczowych ofiar poparli inicjatywę.

Inicjatorzy popierali prace zmierzające do wzniesienia pomnika Władysława Reymonta z nadzieją, że będzie on wieczną pamiątką społecznej ofiarności rzemieślników, kulturalnych aspiracji obywateli miasta, życiem i pracą z tym miastem związanych.