Odznaczenia

O Cechu » Odznaczenia

 

Odznaka Izby Rzemieślniczej w Łodzi – „za zasługi”


Odznakę nadaje Zarząd Izby na wniosek organizacji rzemieślniczych lub z własnej
inicjatywy rzemieślnikom oraz innym osobom, które zasłużyły się dla rozwoju rzemiosła
na terenie województwa a w szczególności:

  • za ofiarną pracę społeczną lub zawodową w organizacjach rzemieślniczych;
  • za osiągnięcia w pracy kulturalno – oświatowej;
  • za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia i doskonalenia kadr rzemieślniczych;
  • za długoletnią nienaganną pracę w rzemiośle lub organizacjach rzemiosła.

 


Inne Odznaczenia Rzemieślnicze:

  • Szabla Kilińskiego;
  • Medale im. Jana Kilińskiego;
  • Honorowa odznaka rzemiosła;
  • Odznaczenia za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle;

 

Pliki do pobrania:

 

doc Nadanie "Honorowej Odznaki Rzemiosła" (.doc) [Pobierz]

pdf Odznaczenie za "Szkolenie uczniów w rzemiośle" (.pdf) [Pobierz]

doc Regulamin nadawania medalu im. Jana Kilińskiego (.doc) [Pobierz]

pdf Regulamin nadawania odznaki Izby Rzemieślniczej (.pdf) [Pobierz]

doc Regulamin nadawania odznaki Izby Rzemieślniczej (.doc) [Pobierz]

pdf Uchwała Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego - odznaka
„Za szkolenie uczniów w rzemiośle” (.pdf) [Pobierz]

pdf Wzory dyplomów za szkolenie uczniów w Rzemiośle (.pdf) [Pobierz]